การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 The Nineteenth National Software Contest (NSC) วันที่ 15 กพ. 2560 ณ ม.ขอนแก่น ...
Read More
ภาพอบรม ความรู้ทางด้าน Internet of Things

ภาพอบรม ความรู้ทางด้าน Internet of Things

โครงการอบรมความรู้ทางด้าน Internet of Things (IOT) โดยคุณ Pairoch Julrat www.facebook.com/pairoch.julrat เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ https://roiet.io/ ที่ให้ความรู้ทางด้าน IOT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น Smart Home, Smart Farm, Autonomous Drone ...
Read More
NSC2017 Posters

NSC2017 Posters

โปสเตอร์สำหรับการแข่งขัน NSC2017 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   Autonomous Flight Control of a Drone Using Image Processing Technique คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา Python และ node.js เพื่อควบคุมการทำงานของโดรน รุ่น AR.Drone 2.0 โดยใช้หลักการของ Image processing โดยเน้นที่สีเป็นหลัก หรือจะเรียกว่า Color detection แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน 1. การทำงานแบบ Manual นั่นคือ สามารถควบคุมโดรนผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่นสั่งให้โดรนบิน ลงจอด เลี้ยวซ้ายและขวา เป็นต้น โดยจะมีวีดีโอสตรีมผ่านมายังเว็บบราวเซอร์ 2. การทำงานแบบ Auto คือใช้หลักการของ Image Processing ในการค้นหาสีจากวัตถุต่างๆ เช่นสีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน เป็นต้น เมื่อค้นหาเจอสีที่ต้องการ โดรนจะทำการบินตามสี/วัตถุ นั้นๆ   Autonomous Car using Raspberry Pi คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python เพื่อควบคุม Pi-AutoCar หรือรถบังคับ โดยใช้หลักการของ Image Processing โดยเน้นที่ใบหน้าค้น (Face Detection) และสี (Color Detection) เป็นหลัก แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน 1. การทำงานแบบ Manual คือสามารถควบคุม Pi-AutoCar ผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่นสั่งให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและขวา โดยจะมีวีดีโอสตรีมผ่านมายังเว็บบราวเซอร์ 2. การทำงานแบบ Auto คือใช้หลักการของ Image Processing ในการค้นหาสี และใบหน้าคน เป็นหลัก เมื่อค้นเจอสี หรือใบหน้าคน ตัว Pi-AutoCar จะทำการวิ่งตามสีหรือใบหน้านั้น...
Read More
โครงการอบรมความรู้ทางด้าน Internet of Things

โครงการอบรมความรู้ทางด้าน Internet of Things

โครงการอบรมความรู้ทางด้าน Internet of Things (IOT) โดยคุณ Pairoch Julrat www.facebook.com/pairoch.julrat เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ https://roiet.io/ ที่ให้ความรู้ทางด้าน IOT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น Smart Home, Smart Farm, Autonomous Drone   ...
Read More
ยินดีต้อนรับ ว่าที่นิสิต IT รหัส 60 ทุกคน

ยินดีต้อนรับ ว่าที่นิสิต IT รหัส 60 ทุกคน

ยินดีต้อนรับ ว่าที่นิสิต IT รหัส 60 ทุกคน ขอให้โชคดี เตรียมตัว แล้วพบกันตอน เปิดเทอมนะครับ ขอบใจพี่ๆ IT ทุกคน ที่เอาใจใส่ เตรียมงาน ไม่หลับไม่นอนเพื่อน้องๆ อย่างตั้งใจครับ #ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้า IT@MSU รับตรง 60 #รูปจากพี่บิ๊กโจ๊ก Wan Jeerapa Prompolmuang ...
Read More
ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้า IT@MSU รับตรง 60

ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้า IT@MSU รับตรง 60

#ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้า IT@MSU รับตรง 60 ยินดีต้อนรับ ว่าที่นิสิต IT รหัส 60 ทุกคน ขอให้โชคดี เตรียมตัว แล้วพบกันตอน เปิดเทอมนะครับ ขอบใจพี่ๆ IT ทุกคน ที่เอาใจใส่ เตรียมงาน ไม่หลับไม่นอนเพื่อน้องๆ อย่างตั้งใจครับ ...
Read More
น้องๆ เดินทางมาสอบสัมภาษณ์เข้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

น้องๆ เดินทางมาสอบสัมภาษณ์เข้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

บรรยากาศการไปตอนรับน้อง ๆ ที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม ที่ บขส จังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านมา....... ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนที่ทุมเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อน้อง ...
Read More
พิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

พิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

"โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19" The Nineteenth National Software Contest (NSC 2017) วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
Read More
พระราชทานปริญญาบัตร 2559

พระราชทานปริญญาบัตร 2559

ภูมิใจกับบัณฑิต IT ทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนที่เดินทางมาถึงฝั่งฝันได้สำเร็จครับ #ดีใจกับพวกเรา #ขอให้สุขสมหวังตลอดไป #รักและคิดถึงพวกเราเสมอ ...
Read More
12