นิสิตที่เรียนวิชา One Program One Community (OPOC) ตอนนี้สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และประกาศจากรายวิชาได้โดยดาวน์โหลด Android App ได้จาก google play แล้วครับ

Link: https://play.google.com/store/apps/details…

Views All Time
Views All Time
565
Views Today
Views Today
1