วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 74 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายกิจการท่าเทียบเรือฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย โดยงานดังกล่าว บริษัทฯ นำเสนอภาพรวมของธุรกิจท่าเทียบเรือในกลุ่มฮัทชิสัน พอร์ท และ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ความรู้ธุรกิจท่าเทียบเรือ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ใช้ในธุรกิจท่าเทียบเรือและเครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ที่ปฎิบัติการด้วยระบบควบคุมจากระยะไกลและชมการทำงานของธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ที่ท่าเทียบเรือ D1 อีกด้วย

Wednesday, June 28, 2018
Hutchison Ports Thailand (HPT) recently welcomed 74 participants from the Faculty of Informatics at Mahasarakham University. The group visited HPT’s C1C2 Terminal and were given a presentation describing Hutchison Ports Business Group’s and HPT’s overview of Thailand’s logistics business. The group was also given a demonstration of the new remote-control technology currently being employed at HPT’s Terminal D1.

cr. Hutchison Ports Thailand

Views All Time
Views All Time
623
Views Today
Views Today
1