วันที่ 8​ กรกฎาคม​ 2562​ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21​ ณ​ ห้อง​ IT-506 Smart​ Classroom​ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์​ ดร.ประสาท​ เนืองเฉลิม​ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ มาเป็นวิทยากร​ พร้อมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร​ แก้วมั่น​ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวเปิดงาน

cr. it.msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
242
Views Today
Views Today
1