13 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอดการศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแนะนำคณะกรรมการประจำคณะ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงแนะนำคณะกรรมการประจำสโมสรนิสิตคณะฯ แก่นิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนมากกว่า 400 คน ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

cr. it.msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
368
Views Today
Views Today
1