วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานพร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การร่วมจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการสมัครเข้าทำงานของนิสิตภายหลังสำเร็จการศึกษา ณ บริษัท อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น . โดยการศึกษาการดูงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณธีรภัทร์ บุตรโคตร กรรมการผู้จัดการบริษัท วันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด (ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) และ อาจารย์ ดร. อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการบริหารจัดการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต . นอกจากนี้ คณาจารย์เดินทางไปที่บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด บริษัทผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (e-Sport) ในเครือโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง ผู้นำด้านสื่อโฆษณาในจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและคณะภายใต้ MOU ความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ลงนามทำข้อตกลงกันไว้

cr. it.msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
660
Views Today
Views Today
1