11 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อม ให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ. ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในโครงการมีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมีการแนะแนววิชาเรียน การให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาเรียน อาทิเช่น วิชา Algorithm and Problem Solving และ Computer Programming และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

cr. it.msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
383
Views Today
Views Today
1