นางสาวสาวิตรี คันทรี และนางสาวพิชาดา สายเชื้อ ได้ตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effective Face Verification Systems Based on Histogram of Oriented Gradients and Deep Learning Techniques” ที่งาน iSAI-NLP 2019 ซึ่งเป็นงาน International Conference จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 (https://isai-nlp2019.aiat.or.th/)

Views All Time
Views All Time
436
Views Today
Views Today
1