ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา นำเสนองานวิจัยที่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSED 2019) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นงานวิจัยเรื่อง “JSP Digital Asset Trading System” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ

Views All Time
Views All Time
495
Views Today
Views Today
2