วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการสารสนเทศ

Views All Time
Views All Time
163
Views Today
Views Today
1