คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรพร ใจอ่อน นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสจบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิทยาการสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.89 ประจำปี 2562

Views All Time
Views All Time
579
Views Today
Views Today
4