นางสาวพิชาดา สายเชื้อ และนางสาวสาวิตรี คันที ร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยกล้องไอพี” ในการประกวด National Software Contest: NSC2020 ในหมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับทุนสนับสนุน 3000 บาท (รอบข้อเสนอโครงการ
Views All Time
Views All Time
514
Views Today
Views Today
1