สำหรับนิสิตปริญญาโท MIT ที่ต้องการใช้เครื่อง Printer เพื่อพิมพ์งานสามารถมาใช้ได้ที่ห้อง IT101 ครับ น้องๆ ป.ตรีได้ setup เครื่องคอมฯ และ Printer ให้เรียบร้อยแล้ว

ปล. ใช้อย่างทะนุถนอม และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยครับ

Views All Time
Views All Time
514
Views Today
Views Today
1