ขอแจ้งไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

***(ส่วนวัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

Views All Time
Views All Time
471
Views Today
Views Today
2