ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 1/2560
web 1 : https://reg1.msu.ac.th/registrar/login.asp
web 2 : https://reg2.msu.ac.th/registrar/login.asp
web 3 : https://reg3.msu.ac.th/registrar/login.asp
web 4 : https://reg4.msu.ac.th/registrar/login.asp
web 5 : https://reg5.msu.ac.th/registrar/login.asp
web 6 : https://reg6.msu.ac.th/registrar/login.asp
เคล็บลับในการลงทะเบียนเรียนให้เร็วขึ้น สภานิสิต ขอเเนะนำให้นิสิตจัดตารางเรียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียนนะ
cr. สภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560
สภานิสิต โดยนิสิต เพื่อนิสิต

Views All Time
Views All Time
458
Views Today
Views Today
1