นายวิสัน โพธิ์มาต์ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าฝึกอบรมเทอม 3/2559 ณ บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด โดยบริษัทได้ทำธุรกิจหลายอย่าง และที่น่าสนใจได้มีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทผลิตเกมชื่อ VBGamers.com

บริษัท บีแอนด์ จี พาร์ค จำกัด พร้อมที่จะรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งสองรูปแบบคือ 1) ฝึกงานปกติ และ 2) ฝึกงานแบบสหกิจ

โดยบริษัทเน้นรับนิสิตฝึกงานที่เรียนมาทางสาขาบัญชีโดยตรง แต่บริษัท VBGamers.com นั้นเน้นนิสิตที่เขียนโปรแกรม และสร้างโมเดลแอนิเมชัน นิสิตสาขา CS, IT, CAG สามารถติดต่อเพื่อไปฝึกประสบการณ์ได้เลย

 

ข้อมูลบริษัท
บริษัท บีแอนด์ จี พาร์ค จำกัด
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้น 35 ถนนสุขุมวิท
ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

จุดสังเกตุ
เป็นตึกเดียวกับ City Bank
หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ให้ลงที่สถานีอโศก ซึ่งใกล้กับ Terminal 21

 

 

บริษัท บีแอนด์ จี พาร์ค จำกัด
มีบริษัทลูกเป็นบริษัทผลิตเกม ชื่อ vbgamers.com ใครสนใจมาฝึกงานติดต่อได้

ณ ตอนนี้ในส่วนบนิษัทแม่ ต้องการเด็กฝึกงานด้านบัญชี Wichanee Iamchum (อ. ช่วยหานิสิตไปฝึกงานได้ไหมครับ) มีค่าตอบแทนให้ด้วย

Views All Time
Views All Time
488
Views Today
Views Today
1