นายกสานติ์ศิลป์ คำสัตย์ และนายณัฐดนัย ภัทรโสภสกุล นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้ฝึกงานในส่วนของทรูปลูกปัญญา

 

ทรู ปลูกปัญญา เปิดรับนิสิตทั้งแบบฝึกงานปกติ และฝึกงานแบบสหกิจ โดยใช้ภาษา php เป็นหลัก และใช้ร่วมงานกับ CI Framework

 

ข้อมูลบริษัท
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรูทาวเวอร์ 2 (ทรูปลูกปัญญา) ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

Views All Time
Views All Time
846
Views Today
Views Today
2