วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมโครงการ
“อบรมความรู้เกณฑ์การประเมินหลักสูตร AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)”
วิทยากร
รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

ณ สำนักคอมพิวเตอร์ B412

Views All Time
Views All Time
661
Views Today
Views Today
1