มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ป. ตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2560
*เปิดรับสมัคร 15 มี.ค.-15 พ.ค.60 สมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิกลิงค์เพื่อศึกษารายละเอียด >> http://acad.msu.ac.th/th/ 
** ระบบพิเศษ นี้ เปิดรับสมัครสำหรับ 2 กลุ่ม คือ
– กลุ่มบุคคลทั่วไป สำหรับ นักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 หรือจบ ม.6 มาไม่เกิน 2 ปี
– กลุ่มนิสิต มมส ที่ต้องการเปลี่ยนคณะ/สาขาใหม่
** ระบบพิเศษ คือ อะไร ?
– หลังจากที่น้อง ๆ สมัครรับตรงไม่ทัน หรือพลาดรับบตรง สามารถสมัครระบบพิเศษได้ โดยการเรียนในระบบพิเศษ จะต้องชำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากระบบปกติ (ระบบปกติคือเข้ามาในรอบรับตรงและแอดมิชชั่น) แต่บางคณะชำระเท่ากันทุกระบบ แต่ทั้ง 2 ระบบ มีจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทุกประการ
*** ผู้ที่มีรายชื่อในระบบรับตรง มมส แล้ว สามารถสมัครระบบพิเศษได้อีก มมส. ไม่ตัดสิทธิ์ค่ะ
**** ศึกษารายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงค์ที่นี่>>http://acad.msu.ac.th/th/
***** หากแอดมินตอบช้า ต้องการสอบถามเพิ่มเติม เรื่องเข้าศึกษาต่อ สามารถโทรศัพท์ติดต่อ
กองบริการการศึกษา ในวันเวลาราชการ 043-754377 หรือ
043-754333 ต่อ 1202-1204 จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างละเอียด