นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัทวันทูโกลด์ โดยได้รับมอบหมายให้ทำอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด และส่งเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของระบบบริหารจัดการธนาคารเลือด (Donora) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-Time ผ่าน Mobile Application ได้ทันที

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Views All Time
Views All Time
792
Views Today
Views Today
1