วันที่ 21 กค. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดย อ.ธนันชัย คำเกตุ (หัวหน้าภาควิชา) และ ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Views All Time
Views All Time
504
Views Today
Views Today
1