นิสิตฝึกงานที่ CAT telecom ขอนแก่น สถานประกอบการชื่นชมในความเรียบร้อย ความมีวินัยนิสิตอย่างมาก บรรยากาศทำงานกันเองแบบครอบครัว นิสิตเองก็มีความสุขและประทับใจ

 

Views All Time
Views All Time
991
Views Today
Views Today
1