นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท Freewill Solutions ขอนแก่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ที่มุ่งเน้นพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้แก่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะโบรกเกอร์และประกันภัย

Views All Time
Views All Time
1154
Views Today
Views Today
2