โปสเตอร์สำหรับการแข่งขัน NSC2017 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Autonomous Flight Control of a Drone Using Image Processing Technique


คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา Python และ node.js เพื่อควบคุมการทำงานของโดรน รุ่น AR.Drone 2.0 โดยใช้หลักการของ Image processing โดยเน้นที่สีเป็นหลัก หรือจะเรียกว่า Color detection

แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน

1. การทำงานแบบ Manual นั่นคือ สามารถควบคุมโดรนผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่นสั่งให้โดรนบิน ลงจอด เลี้ยวซ้ายและขวา เป็นต้น โดยจะมีวีดีโอสตรีมผ่านมายังเว็บบราวเซอร์

2. การทำงานแบบ Auto คือใช้หลักการของ Image Processing ในการค้นหาสีจากวัตถุต่างๆ เช่นสีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน เป็นต้น เมื่อค้นหาเจอสีที่ต้องการ โดรนจะทำการบินตามสี/วัตถุ นั้นๆ

 

Autonomous Car using Raspberry Pi


คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python เพื่อควบคุม Pi-AutoCar หรือรถบังคับ โดยใช้หลักการของ Image Processing โดยเน้นที่ใบหน้าค้น (Face Detection) และสี (Color Detection) เป็นหลัก

แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน

1. การทำงานแบบ Manual คือสามารถควบคุม Pi-AutoCar ผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่นสั่งให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและขวา โดยจะมีวีดีโอสตรีมผ่านมายังเว็บบราวเซอร์

2. การทำงานแบบ Auto คือใช้หลักการของ Image Processing ในการค้นหาสี และใบหน้าคน เป็นหลัก เมื่อค้นเจอสี หรือใบหน้าคน ตัว Pi-AutoCar จะทำการวิ่งตามสีหรือใบหน้านั้น