(29-30 กค. 2560) อบรม การพัฒนาแอพพลิเคชัน Internet of Things (IoT)

(29-30 กค. 2560) อบรม การพัฒนาแอพพลิเคชัน Internet of Things (IoT)

ขอเชิญร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาแอพพลิเคชัน Internet of Things (IoT)" วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ - ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ภายในงานมหกรรมหุ่นยนต์ 2017 วิทยากร อ.ธีรชัย หลาวทอง กิจกรรมโดย: ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น รายละเอียดกิจกรรม: https://www.facebook.com/KKICT/ หัวข้ออบรม วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 - แนะนำ Internet of Things - แนะนำ Hardware : Raspberry Pi 3 Model B และ Sense HAT Data Logger - การใช้งาน Microsoft Azure วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 - การพัฒนาแอพพลิเคชัน Internet of Things (IoT) โดย Microsoft Azure - การพัฒนาสถานีตรวจอากาศ (Weather station) การสมัคร รับจำนวน 40 ท่าน ที่สมัครผ่านทาง Eventbrite เท่านั้น สมัครได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/internet-of-things-iot-tickets-35993126410...
Read More