ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอนาดูน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอนาดูน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม พร้อมนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอนาดูน เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน"   ...
Read More