(21 กค. 2560) ต้อนรับนิสิตใหม่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

(21 กค. 2560) ต้อนรับนิสิตใหม่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 21 กค. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดย อ.ธนันชัย คำเกตุ (หัวหน้าภาควิชา) และ ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ...
Read More