ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

นายรัฐวิช นุริตานนท์ ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยนิสิตได้ทำงานประจำที่ไซต์งานของบริษัท Starlink และ สาธิต มศว. ประสานมิตร โดยเน้นการฝึกงานทางด้าน IOT (Internet of Things) และโปรแกรมการลงเวลาเรียนของนักเรียน ข้อมูลบริษัท บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 48/33 ชั้น 2 อาคาร 8 ถนอมมิตรพาร์ค ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 12220...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน นางสาวดวงตา เคนดี นางสาวกีรติกาญจน์ เชิดชู นางสาววนิดา อินธิกาย นางสาววรรณิภา กองทอง โดยนิสิตได้ฝึกงานทางด้าน Business Analysis (BA) ซึ่งฟังก์ชันการทำงานจะคล้าย ๆ กับ System Analysis (SA) ซึ่งเน้นการทำงานทางด้านการออกแบบ Prototype, การวิเคราะห์ระบบ, ER-Diagram, Use Case Diagram  ซึ่งนิสิตได้ติดตามเจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยง) ออกไปพบลูกค้าเพื่อหา Requirement ของระบบ และยังช่วยฝึกอบรมให้ User ในการใช้งานโปรแกรมอีกด้วย นิสิตจำนวน 3 คนมีความประสงค์ที่จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด และเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจรับนิสิตทั้ง 3 คนเพื่อเข้าทำงานในส่วนของ BA   ข้อมูลบริษัท บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด อาคารบิซโพเทนเชียล เลขที่ 807/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายกสานติ์ศิลป์ คำสัตย์ และนายณัฐดนัย ภัทรโสภสกุล นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้ฝึกงานในส่วนของทรูปลูกปัญญา   ทรู ปลูกปัญญา เปิดรับนิสิตทั้งแบบฝึกงานปกติ และฝึกงานแบบสหกิจ โดยใช้ภาษา php เป็นหลัก และใช้ร่วมงานกับ CI Framework   ข้อมูลบริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรูทาวเวอร์ 2 (ทรูปลูกปัญญา) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด

นายวิสัน โพธิ์มาต์ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าฝึกอบรมเทอม 3/2559 ณ บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด โดยบริษัทได้ทำธุรกิจหลายอย่าง และที่น่าสนใจได้มีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทผลิตเกมชื่อ VBGamers.com บริษัท บีแอนด์ จี พาร์ค จำกัด พร้อมที่จะรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งสองรูปแบบคือ 1) ฝึกงานปกติ และ 2) ฝึกงานแบบสหกิจ โดยบริษัทเน้นรับนิสิตฝึกงานที่เรียนมาทางสาขาบัญชีโดยตรง แต่บริษัท VBGamers.com นั้นเน้นนิสิตที่เขียนโปรแกรม และสร้างโมเดลแอนิเมชัน นิสิตสาขา CS, IT, CAG สามารถติดต่อเพื่อไปฝึกประสบการณ์ได้เลย   ข้อมูลบริษัท บริษัท บีแอนด์ จี พาร์ค จำกัด 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้น 35 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 จุดสังเกตุ เป็นตึกเดียวกับ City Bank หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ให้ลงที่สถานีอโศก ซึ่งใกล้กับ Terminal 21     บริษัท บีแอนด์ จี พาร์ค จำกัด มีบริษัทลูกเป็นบริษัทผลิตเกม ชื่อ vbgamers.com ใครสนใจมาฝึกงานติดต่อได้ ณ ตอนนี้ในส่วนบนิษัทแม่ ต้องการเด็กฝึกงานด้านบัญชี Wichanee Iamchum (อ. ช่วยหานิสิตไปฝึกงานได้ไหมครับ) มีค่าตอบแทนให้ด้วย...
Read More