โครงการปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30-12:00 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สาขาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมงานตามวัน และเวลาดังกล่าว...
Read More