ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Freewill Solutions ขอนแก่น บริษัทในเครือ CP

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Freewill Solutions ขอนแก่น บริษัทในเครือ CP

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท Freewill Solutions ขอนแก่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ที่มุ่งเน้นพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้แก่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะโบรกเกอร์และประกันภัย ...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ ได้ไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ CAT Telecom ขอนแก่น

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ CAT Telecom ขอนแก่น

นิสิตฝึกงานที่ CAT telecom ขอนแก่น สถานประกอบการชื่นชมในความเรียบร้อย ความมีวินัยนิสิตอย่างมาก บรรยากาศทำงานกันเองแบบครอบครัว นิสิตเองก็มีความสุขและประทับใจ  ...
Read More
นายรัฐวิช นุริตานนท์ พัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด

นายรัฐวิช นุริตานนท์ พัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด

นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัทวันทูโกลด์ โดยได้รับมอบหมายให้ทำอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด และส่งเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของระบบบริหารจัดการธนาคารเลือด (Donora) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-Time ผ่าน Mobile Application ได้ทันที จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

นายรัฐวิช นุริตานนท์ ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยนิสิตได้ทำงานประจำที่ไซต์งานของบริษัท Starlink และ สาธิต มศว. ประสานมิตร โดยเน้นการฝึกงานทางด้าน IOT (Internet of Things) และโปรแกรมการลงเวลาเรียนของนักเรียน ข้อมูลบริษัท บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 48/33 ชั้น 2 อาคาร 8 ถนอมมิตรพาร์ค ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 12220...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน นางสาวดวงตา เคนดี นางสาวกีรติกาญจน์ เชิดชู นางสาววนิดา อินธิกาย นางสาววรรณิภา กองทอง โดยนิสิตได้ฝึกงานทางด้าน Business Analysis (BA) ซึ่งฟังก์ชันการทำงานจะคล้าย ๆ กับ System Analysis (SA) ซึ่งเน้นการทำงานทางด้านการออกแบบ Prototype, การวิเคราะห์ระบบ, ER-Diagram, Use Case Diagram  ซึ่งนิสิตได้ติดตามเจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยง) ออกไปพบลูกค้าเพื่อหา Requirement ของระบบ และยังช่วยฝึกอบรมให้ User ในการใช้งานโปรแกรมอีกด้วย นิสิตจำนวน 3 คนมีความประสงค์ที่จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด และเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจรับนิสิตทั้ง 3 คนเพื่อเข้าทำงานในส่วนของ BA   ข้อมูลบริษัท บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด อาคารบิซโพเทนเชียล เลขที่ 807/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ...
Read More
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายกสานติ์ศิลป์ คำสัตย์ และนายณัฐดนัย ภัทรโสภสกุล นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้ฝึกงานในส่วนของทรูปลูกปัญญา   ทรู ปลูกปัญญา เปิดรับนิสิตทั้งแบบฝึกงานปกติ และฝึกงานแบบสหกิจ โดยใช้ภาษา php เป็นหลัก และใช้ร่วมงานกับ CI Framework   ข้อมูลบริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรูทาวเวอร์ 2 (ทรูปลูกปัญญา) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250...
Read More