ธค. 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ธค. 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขอแจ้งไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***(ส่วนวัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ...
Read More