นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Startup

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Startup

นายปริญญา สมสา นิสิตชั้นปีที่2 ระบบพิเศษเทียบเข้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม Bigbike Lightning ที่คิดค้น Application Bigbike Lightning ซึ่งเป็นแอพสำหรับแต่งรถบิ๊กไบท์ เข้าประกวดในเวที Startup ได้รางวัลมามากมายดังนี้   1. รางวัลชนะเลิศ ของกิจกรรม Msu Startup Camp #2 ณ อาคารหอประชุม ขงจื้อ ม.เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของกิจกรรม Thailand Startup League ระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของกิจกรรม Tech Startup Club ณ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. เป็น 1 ใน 15 ทีม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านเข้ารอบ ของกิจกรรม Thailand Startup League ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบแรก ณ จังหวัดขอนแก่น ...
Read More
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup จากโครงการ MBS Startup Camp #1

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup จากโครงการ MBS Startup Camp #1

นายสุริยา อาจหาญ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในสมาชิกของทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ MBS Startup Camp ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
Read More