กค. 2560 ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

กค. 2560 ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 1/2560 web 1 : https://reg1.msu.ac.th/registrar/login.asp web 2 : https://reg2.msu.ac.th/registrar/login.asp web 3 : https://reg3.msu.ac.th/registrar/login.asp web 4 : https://reg4.msu.ac.th/registrar/login.asp web 5 : https://reg5.msu.ac.th/registrar/login.asp web 6 : https://reg6.msu.ac.th/registrar/login.asp เคล็บลับในการลงทะเบียนเรียนให้เร็วขึ้น สภานิสิต ขอเเนะนำให้นิสิตจัดตารางเรียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียนนะcr. สภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 สภานิสิต โดยนิสิต เพื่อนิสิต ...
Read More