วันเปิดเรียน 3/2559

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2/2559 เปิดภาคเรียน 22 พ.ค. 2560 ปิดภาคเรียน 24 ก.ค. 2560   ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา...
Read More