(17 กค. 2560) โครงการอบรมเทคนิคการประเมินบทความเพื่อเพิ่มคุณภาพสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

(17 กค. 2560) โครงการอบรมเทคนิคการประเมินบทความเพื่อเพิ่มคุณภาพสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

เมื่อวันที่ 17 กค. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการประเมินบทความเพื่อเพิ่มคุณภาพสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยากรคือ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์  ...
Read More
(18-19 กค. 2560) โครงการอบรมเทคนิคการประเมินบทความเพื่อเพิ่มคุณภาพสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

(18-19 กค. 2560) โครงการอบรมเทคนิคการประเมินบทความเพื่อเพิ่มคุณภาพสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ และอาจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการประเมินบทความเพื่อเพิ่มคุณภาพสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
Read More