อบรมความรู้เกณฑ์การประเมินหลักสูตร AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)

อบรมความรู้เกณฑ์การประเมินหลักสูตร AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมโครงการ "อบรมความรู้เกณฑ์การประเมินหลักสูตร AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)" วิทยากร รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ B412 ...
Read More