นายรัฐวิช นุริตานนท์ พัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด

นายรัฐวิช นุริตานนท์ พัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด

นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัทวันทูโกลด์ โดยได้รับมอบหมายให้ทำอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เพื่ออ่านค่าความเย็นจากตู้เก็บเลือด และส่งเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของระบบบริหารจัดการธนาคารเลือด (Donora) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-Time ผ่าน Mobile Application ได้ทันที จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์...
Read More