กค. 2560 ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

กค. 2560 ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 1/2560 web 1 : https://reg1.msu.ac.th/registrar/login.asp web 2 : https://reg2.msu.ac.th/registrar/login.asp web 3 : https://reg3.msu.ac.th/registrar/login.asp web 4 : https://reg4.msu.ac.th/registrar/login.asp web 5 : https://reg5.msu.ac.th/registrar/login.asp web 6 : https://reg6.msu.ac.th/registrar/login.asp เคล็บลับในการลงทะเบียนเรียนให้เร็วขึ้น สภานิสิต ขอเเนะนำให้นิสิตจัดตารางเรียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียนนะcr. สภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 สภานิสิต โดยนิสิต เพื่อนิสิต ...
Read More
ธค. 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ธค. 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขอแจ้งไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***(ส่วนวัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ...
Read More
6 กค. 2560 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน

6 กค. 2560 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน เชิญชวนนิสิต มมส ทุกคนเข้าร่วมทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ กับอาจารย์ Joel Wayne Bruner อ. ดร. อินธิสาร ไชยสุข Dr-Intisarn Chaiyasuk และ อ. ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคมนี้ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส นะคะ เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. กิจกรรมทั้งวัน ฟรีค่าาาาา   ขอขอบคุณข้อมูลจาก Anyarat Ying Nattheeraphong...
Read More
IT: สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรุณากรอก “แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

IT: สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรุณากรอก “แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/2559 ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเว็บไซต์ ต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/YwaHuy6JYjFw7vIO2 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อาจารย์จะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุป และแนะนำรุ่นน้องในรุ่นต่อ ๆ ไป ...
Read More