ธค. 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ธค. 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขอแจ้งไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***(ส่วนวัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ...
Read More
MIT: ประกาศการใช้งานเครื่อง Printer

MIT: ประกาศการใช้งานเครื่อง Printer

สำหรับนิสิตปริญญาโท MIT ที่ต้องการใช้เครื่อง Printer เพื่อพิมพ์งานสามารถมาใช้ได้ที่ห้อง IT101 ครับ น้องๆ ป.ตรีได้ setup เครื่องคอมฯ และ Printer ให้เรียบร้อยแล้ว ปล. ใช้อย่างทะนุถนอม และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยครับ...
Read More