การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม

การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 คณะดุริยางศิลป์ ตึก D เวลา 13.00 - 15.00 โดย คุณเอิร์ธ นพเดช เตยะราชกุล CEO and co-founder Local Pillow ธุรกิจทางด้านสร้างเว็บไซต์จองโฮมสเตย์สัญชาติไทยชื่อ Local Pillow และเคยเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Startup Adventure (ม.วลัยลักษณ์) แนะนำโลกสตาร์ทอัพ (ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช) และ Business Canvas (ม.ศิลปากร)   ...
Read More