ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

  ด้วย กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก 2) ทุนเพื่อการวิจัย 3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร และได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour หรือติดต่อฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3446490 อีเมล: aei.bkk@dfat.gov.au ...
Read More